2015-10-27 12:54:33

Finwire Funds

Merrant nöjda med oförändrad nivå i svår marknad i september

Den marknadsneutrala fond-i-hedgefonden, Merrant Alpha Select, rapporterade ett oförändrat resultat för september. Under motsvarande period sjönk det globala hedgefondindexet HFRI FoF med 1,9 procent och det globala aktieindexet MSCI World med 3,9 procent.

I en kommentar till nyhetsbyrån FinWire säger förvaltarna Ulf Sedig och Rolf Hagekrans att de är nöjda med månaden givet de svåra marknadsförhållandena.

- Merrant Alpha Selects marknadsneutrala strategi har lyckats med sin uppgift att under svårare marknadsförhållanden bevara kapitalet och har avkastat 3,0 procent för året. Det anser vi givet omständigheterna vara bra, säger de och fortsätter:

- I september hade 60 procent av de underliggande strategierna en positiv avkastning. De positiva bidragen kom från marknadsneutrala aktiestrategier, merger arbitrage samt statistical arbitrage. Fonden har löpande minskat andelen räntestrategier då osäkerheten är stor med nuvarande ränteklimat samtidigt som få ränteföraltare lyckas skapa positiv avkastning.

Fredrik Hansson
fredrik.hansson@finwire.se, 0704/255820
Nyhetsbyrån Finwire, Twitter: @FinWire

Merrant Alpha Select SEK
exclusive hedgefunds mutualfunds