2015-11-25 10:11:08

Finwire Funds

Förvaltare i debatt: Dolda indexfonder - en onyanserad diskussion

Dolda indexfonder, det vill säga passivt förvaltade fonder som säljs som aktiva, har länge varit föremål för diskussion. Inte minst i Sverige.

I en nyligen publicerad vetenskaplig rapport undersöks hur hög förekomst av indexfonder påverkar kvaliteten på den aktiva fondförvaltningen. Samma rapport undersöker om dolda indexfonder är ett tecken på sämre konkurrens på fondmarknaden, med sämre resultat hos de aktiva aktiefonderna som följd.

Rapportens slutsats är bland annat att överavkastningen hos de aktiva förvaltarna är högre i länder där det finns ett stort inslag av indexförvaltning och lägre i länder med stort inslag av dolda indexfonder. Rapporten lyfter fram Sverige och Polen som topprankade när det gäller förekomsten av dolda indexfonder.

Enligt forskarnas definition av dold indexfond, en "active share" eller aktiv andel på under 60 procent, finns drygt hälften av kapitalet i svenska aktiefonder i dolda indexfonder. Bara en tredjedel placeras i "äkta" aktivt förvaltade fonder. I Frankrike är hälften av kapitalet placerat i "äkta" aktiva fonder.

Nyhetsbyrån FinWire frågade fondförvaltare som bedriver aktiv förvaltning i Sverige vad de anser om slutsatserna samt hur de ser på diskussionen runt dolda indexfonder.

PO Nilsson, förvaltare på det fristående fondbolaget PriorNilsson, menar att indexfonder är en bra sparform men att man måste söka sig till "äkta" aktiva fonder för överavkastning. Han välkomnar också om Sverige likt andra länder på ett mer tydligt sätt delas upp i ren indexförvaltning och aktiv förvaltning.

– Vi tycker det är bra om den svenska marknaden blir mer lik de internationella marknaderna om den delas upp i ren indexförvaltning med låga avgifter och äkta aktiv förvaltning. Det kommer innebära att endast förvaltare som kontinuerligt kan skapa överavkastning mot indexförvaltning har ett berättigande på marknaden, säger han och fortsätter:

– Indexfonder är ett ypperligt sätt att spara. Man får en bred exponering och får ta del av aktiemarknaden till låga avgifter. Däremot kommer man aldrig att gå bättre än marknaden med en indexfond, eller en fond som uppger sig vara aktivt förvaltad men är en dold indexfond, eftersom man betalar en förvaltningsavgift som dras bort från avkastningen. Vill man ha en överavkastning över tiden bör man investera i en äkta aktivt förvaltad fond. Vi har sedan start arbetat med äkta aktiv förvaltning där vi har en active share på över 60 procent i vår Sverigefond.

Gustav Sjöström, förvaltare på Coeli, har vissa invändningar mot active share som ett mått på fondens kvalitet och påpekar att detta mått också har en baksida.

– En active share i sig är bara ett statistiskt mått och resultatet beror slutligen på hur bra förvaltaren är på att välja bolag samt hur portföljsammansättningen ser ut. Kontentan av denna rapport är att de aktiva fonderna måste påvisa ”aktivitet” i relation till de avgifter man tar ut då investerarna har ett billigare exponeringsalternativ, vilket bör leda till en mer effektiv prissättning på den svenska fondmarknaden. Men det ska inte heller glömmas bort att ett allt för stort fokus på active share kan leda till att förvaltaren väljer bort bolag som är stora i index bara för att få högre active share, trots att de tror att potentialen är bäst i dessa bolag.

Peter van Berlekom, förvaltare på Alfred Berg, stämmer in i kritiken mot active share som en kvalitetsstämpel och menar att en hög sådan är särskilt svår att uppnå när man förvaltar svenska aktier.

– Det svåra med Sverige är att stora bolag har en hög vikt i index. Därför blir det svårt att bygga en portfölj med svenska bolag utanför index, vilket ger en hög aktiv andel. Det går så att säga inte att placera i Sverige och undvika indexbolag samtidigt. Därför blir aktiv andel över 60 procent en utmaning. Risken att försöka nå detta tal blir att portföljen styrs av risk och inte avkastningspotential. I vår process är aktiv andel en residual även om målsättningen är att ligga över 50 procent.

Jonas Olavi, nordisk taktisk allokeringschef på Alfred Berg, håller med om att diskussionen gällande dolda indexfonder i Sverige inte är tillräckligt nyanserad.

– Det är lätt att förstå debatten kring dolda indexfonder, men frågeställningen förenklas grovt. Dessutom dras Sverige med i en internationell jämförelse som inte är helt adekvat. Svenska börsen är nämligen börsvärdesmässigt koncentrerad till ett färre antal bolag. Av de omkring 300 noterade bolagen på börsen (SAX-index) utgör de 30 största tillsammans 70 procent av hela börsen. De 5 största utgör nästa 30 procent. Detta ger en mycket hög likviditetsrisk om man skall uppnå en hög aktiv andel.
http://www.svd.se/forskare-sagar-fondkonkurrensen

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

mutualfunds