2016-03-24 09:31:14

Finwire Funds

Merrant Alpha Select backade 0,5 procent i februari

Merrant Alpha Select SEK, som är en marknadsneutral hedgefond-i-fond, backade 0,5 procent i februari, därmed är fonden ned 0,2 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex, HFRI Fund of Funds Index, sjönk 1,3 procent under månaden och noterar en nedgång på 3,9 procent på året.

I en kommentar till FinWire säger fondens förvaltare Rolf Hagekrans att månaden var turbulent och generellt svårnavigerad för hedgefonder.

– Februari blev en volatil månad där inledningen karaktäriserades av osäkerhet kring global tillväxt, företagsvinster och inflation vilket påverkade marknadsstämningen negativt. I mitten av månaden ändrades sentimentet efter positiva signaler från centralbankerna. För hedgefonder generellt blev det en svårnavigerad och turbulent månad.

– De negativa bidragen kom främst från L/S förvaltare inom tillväxtmarknader som är under avveckling. De bästa förvaltarna fanns inom strategierna merger arbitrage och statistical arbitrage.

Att fonden avvecklar strategier med fokus på tillväxtmarknader har att göra med en ökad politisk risk enligt Hagekrans.

– Anledningen till att vi avvecklar är att makrorisken har ökat betydligt och då främst den politiska risken. Det skapar en oönskad volatilitet som vi inte vill ha i portföljen.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Merrant Alpha Select SEK
exclusive hedgefunds