2016-10-25 07:30:54

Finwire Funds

Merrant Alpha Select ökade 0,3 procent i september

Merrant Alpha Select SEK, som är en marknadsneutral hedgefond-i-fond, ökade 0,3 procent i september. Därmed har fonden stigit med 0,8 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex, HFRI Fund of Funds Index, ökade med 0,4 procent under månaden och noterar en nedgång på 0,3 procent på året.

I en kommentar till FinWire säger fondens förvaltare Rolf Hagekrans:

– Samtliga underliggande förvaltare visade på en positiv avkastning under månaden. Bästa strategier blev Statistical Arbitrage samt Merger Arbitrage.

Hagekrans betonar även att det för närvarande föreligger en avkastningsskillnad mellan fondens andelsklasser.

– Värt att notera är att basfonden i USD är upp 2,0 procent sedan årets början. Differensen i avkastning mellan USD-fonden och SEK-fonden utgörs av kostnaden att hedga valutarisken mellan SEK och USD. För närvarande uppgår kostnaden för valutasäkringen till 1,8 procent på årsbasis. Kostnaden för valutasäkringen uppstår på grund av Riksbankens negativa styrränta.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Merrant Alpha Select SEK
hedgefunds