2017-05-08 07:56:33

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities backade 0,2 procent i april, informationsteknologi och energi tyngde

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 SEK backade med 0,2 procent i april, vilket innebär att fonden stigit med 1,4 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens resultat tyngdes under månaden av innehav inom sektorerna informationsteknologi och energi medan industriföretag, banker samt hälso- och sjukvårdsbolag bidrog positivt.

Sammantaget gav fondens långa positioner ett positivt resultatbidrag (0,1 procent) medan korta positioner hade en negativ resultatpåverkan (-0,3 procent).

Fondens tre bästa bidragsgivare återfanns främst i konjunkturkänsliga sektorer och banker. Ett av fondens två svenska innehav, Sandvik, kom med en överraskande stark rapport. Detta gällde även Volkswagen, som för övrigt kom med en så kallad omvänd vinstvarning, och det franska verkstadsbolaget Schneider Electric. Samtliga kunde rapportera såväl stigande vinster som förbättrad efterfrågan, skriver förvaltaren Staffan Knafve.

Bland fondens sämsta bidragsgivare märktes det amerikanska oljeservicebolaget Halliburton, IBM samt en kortposition i Netflix som fonden nyligen initierat.

"Halliburton sjönk huvudsakligen som en effekt av osäkra utsikter för oljepriset. IBM backade efter en kvartalsrapport som var svagare än väntat. Den nytagna kortpositionen i Netflix blev också en belastning när kursen, trots en redan mycket hög värdering, fortsatte att stiga efter en ökning av abonnentbasen", skriver Knafve.

Förvaltaren anser att aktiemarknaderna inte är överdrivet högt värderade trots uppgångar under årets inledning, han menar dock att uppgångar inom vissa sektorer, såsom teknologi och sällanköpsvaror, varit väl tilltagna och medfört höga värderingar.

"En bidragande faktor till detta är de stora nettoinflöden som noterats i indexprodukter. Bakslag för dessa bolag och dess aktiekurser kan få ett stort genomslag på aktiemarknaderna som helhet", avslutar förvaltaren.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: hedgefunds