2017-07-06 15:30:55

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S tappade 0,4 procent i juni, kort Netflix och Apple

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) tappade 0,4 procent i juni och är därmed ned 0,36 procent sedan årets början. Sedan fondens start i september 2016 summerar uppgången till 3,98 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största innehav var i fallande ordning Nestlé, Janus Henderson Group, JP Morgan Chase, BNP Paribas och Banco Santander.

Störst bidragsgivare var fondens kortposition i Netflix. Trots avsaknad av bolagsspecifika nyheter föll Netflix aktie, som under året haft en mycket stark utveckling. Fondbolaget pekar på att det inte finns samma inlåsningseffekt av kunder som hos jämförbara digitala tjänster.

Detta faktum tvingar Netflix att anskaffa och behålla prenumerationer genom att ständigt producera mer eget innehåll till hög kostnad och det öppnar även dörren för en mängd konkurrenter.

Fondens näst största bidragsgivare var kortpositionen i Apple. Det återstår att se om bolaget kan upprätthålla sina höga priser när konkurrenterna (framförallt i Asien) numera helt kommit ikapp (och i vissa fall förbi) Apple design- och prestandamässigt, skrivs det i månadsrapporten.

Bland fondens sämsta bidragsgivare återfanns två bryggerier; Asahi Group och AB Inbev. I utgången av månaden hade fonden en exponering på långsidan om 72 procent och en exponering på kortsidan om 10 procent, vilket medför att fonden är nettolång med 62 procent.

Fondbolaget konstaterar att världens aktiemarknader alltsedan den kraftiga uppgången i februari rört sig sidledes eller nedåt. Detta är särskilt tydligt för europeiska investerare med innehav i amerikanska aktier, där dollarförsvagningen urholkat avkastningen. Rhenman Partners pekar även på att varierande börsutveckling för olika sektorer uttrycker stora olikheter i förväntningar mellan sektorer och har lett till betydande värderingsskillnader.

Avslutningsvis anser inte Rhenman Partners att den övergripande värderingen av världens börser är oroväckande hög mot bakgrund av en stabil konjunktur, god vinstutveckling och fortsatt låga räntor, och givet en fortsatt stark vinsttillväxt bör många sektorer uppvisa en god utveckling framöver.


https://rhepa.se/wp-content/uploads/2017/07/Monthly-Report-Rhenman-Global-Opportunities-LS-201706-SWE.pdf

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: hedgefunds