2017-09-05 17:29:42

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S sjönk med 1,7 procent i augusti - tror börsen har mer att ge

Hedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 1,7 procent under augusti. Under månaden bidrog främst hälso- och sjukvård men även råvaror medan informationsteknologi, energi och banker drog ned utvecklingen. Sammantaget belastade fondens långa positioner avkastningen med 1,4 procent medan kortpositionerna gav ett
negativt bidrag med 0,3 procent.

Bästa innehav under månaden var Gilead.

"Augusti blev alltså ytterligare en månad där det allmänna kursläget föll, i synnerhet för investerare med andra redovisningsvalutor än amerikanska dollar. Därmed kan sägas att världsindex varit på ett sluttande plan alltsedan den kraftiga uppgången i februari. Det
stora undantaget i positiv bemärkelse har varit informationsteknologi, där exempelvis världens enskilt största bolag mätt i börsvärde, Apple, stigit med drygt 25 procent räknat i svenska kronor. Även bioteknologi, ett delsegment inom hälso- och sjukvårdssektorn,
har stigit kraftigt hittills i år, delvis som en återhämtning efter ett svagt 2016", skriver förvaltaren i en kommentar.

Övriga sektorer kan däremot, trots kraftiga resultatförbättringar, knappt visa någon positiv kursutveckling hittills i år och i särklass sämst har energisektorn varit.

"Vi upprepar därmed vår tro att börserna har mer att ge: Vinsttillväxten är god, konjunkturutsikterna fortsatt stabila och det låga ränteläget medför att aktier framstår som relativt attraktiva. Med genomsnittliga P/E-tal på mellan 13 och 18 beroende på region
framstår värderingarna som rimliga eller till och med låga, särskilt i beaktande av ränteläget", skriver hedgefondsförvaltaren och fortsätter.
"Vi upprepar dock också att vi bekymrar oss för den höga värderingen av en del bolag inom IT och sällanköpsvaror och vad som kan hända när investerarna tappar förtroendet
för vissa av dessa så kallade 'concept stocks' och eventuella följdeffekter på aktiemarknaderna i dess helhet."

Förvaltaren nämner inte några positionsförändringar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: hedgefonder