2017-10-31 16:28:56

Finwire Funds

AQ Group är positionerat för lönsam tillväxt på medellång och lång sikt - Odin Fonder

Verkstadsbolaget AQ Groups grundare tillika vd respektive ordförande Claes Mellgren och Per-Olof Andersson sålde i fredags 7,4 procent av kapitalet till Odin Fonder.

Odin Fonder är nöjda med köpet och uppger att man tror på AQ Group på såväl medellång som lång sikt. Det uppger investeringschefen Vegard Søraunet i en kommentar till Finwire.

"Bolaget har en solid och imponerande historia och har nu i tredje kvartalet tjänat pengar i de senaste 92 kvartalen i rad. Vi bedömer att den finansiella risken är låg då företaget nästan helt saknar skulder", uppger Vegard Søraunet.

AQ Group ökade omsättningen organiskt och genom förvärv i det tredje kvartalet. Søraunet bedömer att bolaget kommer att kunna fortsätta att förvärva verksamheter och skapa värde. Han betonar också att han har stor tilltro till ledningen.

Odin fick enligt Søraunet betala cirka 14 gånger 2018 års prognostiserade vinst, vilket han bedömer som attraktivt. AQ Group utgör nu 3 procent av fondkapitalet i Odin Sverige.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: AQ Group Odin Norden Odin Sverige
Kategorier: industrials