2017-12-08 11:40:08

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S steg med 1,5 procent - Qualcomm bästa innehavet - blankning i Amazon tyngde

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg med 1,5 procent under november och det var främst informationsteknologi, hälso- och sjukvårdsaktier samt sällanköpsbolag som bidrog till avkastningen. Industri- och energibolag drog ned avkastningen under månaden.

Sammantaget bidrog fondens långa positioner med 1,3 procent och kortpositionerna med 0,2 procent.

Den bästa placeringen under månaden var chipjätten Qualcomm som steg på diskussionerna om ett samgående med Broadcom. Qualcomm avvisade budet men kursen steg.

En annan bra komponent i portföljen var Volkswagen. Den tyska bjässen höjde under månaden sin försäljningsprognos för 2020 och gav även starka indikationer om att aktieägarna skall kunna förvänta sig höjda utdelningar framöver.

"Detta tolkade marknaden som den tydligaste signalen hittills att Volkswagen är förbi 'dieselgate'-skandalen som har tyngt bolaget de senaste två åren", skriver förvaltaren Staffan Knafve i månadskommentaren.

En tredje vinnare var japanska Asahi Group som steg på ett positivt nyhetsflöde och en bra kvartalsrapport.

Givetvis finns det precis som i alla fonder sänken. Symantec gick exempelvis svagt efter en rapport som inte nådde upp till förväntningarna. Blankningen av Amazon var också ett sänke.

"Bolaget lämnade en positiv rapport i slutet av förra månaden och fortsatte under november att avancera på bred front. Aktien steg i det allmänt positiva nyhetsflödet. Bland annat berättade Amazon att bolaget planerar att börja sända livesport, att de ska producera
en Lord of the Rings-serie, att de har kommit närmare sitt mål med kassalösa butiker och att de tänker fördjupa sitt samarbete mellan Amazon Web Services och hälso- och sjukvårdsbolaget Cerner", skriver Knafve.

Great Wall Motor i Kina var också ett sänke i portföljen.

Världens börser har haft en stark återhämtning under hösten. Trots uppgången är börsen rimligt värderad, menar Knafve.

"Den största drivkraften har varit de starka företagsresultaten och en stigande optimism att den goda vinsttillväxten kommer att fortsätta nästa år. Sett till den underliggande utvecklingen i världsekonomin är det sannolikt att så sker och därmed förståeligt att investerarnas riskvillighet är fortsatt god. Mot bakgrund av detta och det låga ränteläget framstår värderingen av börserna som rimlig. Dock kommer de påtagliga sektorrotationer som skett under hösten sannolikt att fortsätta, inte minst med avseende på de senaste årens vinnarsektor informationsteknologi", avslutar han sin månadskommentar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Qualcomm Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: tech telecom