2018-03-12 08:01:01

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S backade 3,5 procent i februari, kortposition i Netflix tyngde resultatet

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 3,5 procent i februari och har därmed backat 4,4 procent sedan årets början.

I en månadskommentar från förvaltaren Staffan Knafve framgår att det var främst energi- och sällanköpsbolag som drog ned avkastningen under månaden medan banker och teknologibolag bidrog positivt. Såväl fondens långa som korta positioner hade ett negativt resultatbidrag.

Bland de korta positionerna tyngdes fonden av innehavet i Netflix där aktiekursens starka momentum fortsatte under månaden.

"Nyheter om detaljerna kring bolagets val att spendera allt mer på innehåll till sin streamingtjänst mottogs positivt av investerare, även om detta påverkar bolagets kassaflöde negativt", skriver Knafve.

Innehaven i energibolagen Halliburton och Exxon Mobil missgynande också fonden i februari. Båda aktierna sjönk kraftigt i början av månaden, tydligt påverkade av ett sjunkande oljepris.

Innehaven i Ericsson, Asahi Group och JP Morgan var positiva bidrag i februari.

Ericssons aktie steg i spåren av kommentarer från vd:n Börje Ekholm som på en telekomkonferens i Barcelona uttalade sig gällande positivt gällande omställningen till 5G-infrastruktur. Samtidigt annonserades nya avtal om att bygga 5G-nät i USA, Asien och Europa. Asahi Group steg efter en rapport som tolkades positivt, framförallt som ett resultat av att bolagets vinst förväntas stiga betydligt under 2018. Även JP Morgans aktiekurs steg under månaden då banken förväntas gynnas av en växande amerikansk ekonomi.

I en prognos skriver Knafve att man vidhåller en positiv syn på sektorer som gynnas av en fortsatt stark konjunktur, däribland banker, energibolag och industriföretag. Inom dessa sektorer anser förvaltaren att värderingarna idag är rimliga till låga samtidigt som vinstutsikterna är goda.

När det gäller de teknologibolag som tyngt utvecklingen i fonden, påpekar han att fonden inte har en negativ inställning till progressiva skeenden i omvärlden. Däremot reflekterar de korta positioner som fonden har inom teknologi att man anser att marknaden inte tar tillräcklig hänsyn till den ökade konkurrensen inom områden som e-handel, elbilar, smartphones och videostreaming.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: hedgefunds