2018-07-16 10:38:55

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S backade med 1,9 procent i juni, kortposition i Tesla hade störst negativ påverkan

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) backade med 1,9 procent under juni, vilket innebär att fonden hittills i år har gått ned 7,6 procent.

I en fondkommentar skriver förvaltarna att det var främst hälso- och sjukvårdsbolag och dagligvaror som bidrog positivt, medan sällanköpsbolag och banker drog ner avkastningen. Såväl fondens långa positioner som kortpositionerna belastade fondutvecklingen med cirka 1 procent.

Månadens starkaste bidragsgivare blev ett av fondens få nordiska innehav, Ericsson. Aktien steg bland annat efter senaste utgåvan av Ericsson Mobility Report som reviderade upp bolagets prognos för antalet mobila IoT anslutningar till 3,5 miljarder år 2023, nästan en fördubbling från prognosen i november 2017. Dessutom meddelade bolaget att alla större telekomoperatörer i Nordamerika kommer att erbjuda 5G redan i slutet av 2018 eller under 2019. Flera investmentbanker höjde sina riktkurser för Ericsson under månaden.

Av de aktier som bidrog negativt till fondens utveckling var kortpositionen i Tesla den med störst påverkan. Aktien steg kraftigt efter att bolagets vd Elon Musk återigen sagt sig vara säker på att bolaget kommer att nå sina produktionsmål för massmarknadsbilen Model 3.

Produktionsmålen har under det senaste året sänkts eller skjutits upp så ofta, att det mål som Musk nu hävdar att man kan nå innan månadens slut inte förväntats av analytiker förrän nästa år. Det handlar visserligen om en betydligt lägre produktion än vad som ursprungligen förväntades. Men det är ändå en positiv överraskning för investerare som vant sig vid tanken att behöva vänta mycket längre på denna produktionstakt, vilket är 5 000 fordon per vecka.

Enligt förvaltarna har det första halvåret 2018 präglats av en relativt sett stark utveckling i USA i allmänhet och amerikanska tillväxtaktier i synnerhet, medan de flesta övriga marknader har stått stilla eller fallit. Detta har lett till stora värderingsskillnader, aktier i IT och vissa sällanköpsaktier med Amazon i spetsen har nått historiskt höga nivåer, samtidigt som stora delar av världen i övrigt har fått se värderingarna på sina börser minska.

"Vi har, som alltid, respekt för de möjligheter och orosmoment som satt sin prägel på olika marknaders utveckling hittills i år. Däremot är vi av den bestämda uppfattningen att de värderingsskillnader som uppstått är ohållbara i ett längre perspektiv. Således behåller vi en i grunden positiv inställning till de sektorer som gynnas av en fortsatt stabil konjunktur, däribland industriföretag, banker och energibolag. Vår uppfattning är att vinstutsikterna för dessa sektorer är goda, vilket tillsammans med allt lägre värderingar bör skapa utrymme för kurslyft."

Gabriel Ounasvuori
gabriel.ounasvuori@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: mutualfunds