2018-11-19 11:14:21

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S backade 7,3 procent i oktober, informationsteknologi och energi drog ned avkastningen

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 7,3 procent i oktober, vilket innebär att fonden under året backat cirka 12 procent.

Fondens långa positioner belastade fondens utveckling med 7,5 procent, medan de korta positionerna bidrog positivt med 0,2 procent.

Bästa placeringar i oktober blev kortpositionerna i Netflix och Amazon i spåren av att investerare under perioden sålde av det som hade gått starkast och därmed blivit högst värderat, enligt förvaltaren Staffan Knafve.

I fallet Amazon visade bolagets kvartalsrapport att man tagit ned försäljningsprognoserna inför nästa kvartal till lägre nivåer än vad analytikerna i genomsnitt räknat med. Netflix kvartalsrapport var bättre än väntat, där antalet prenumeranter överträffade förväntningarna. Aktien steg kraftigt i början på månaden men tappade ordentligt under den breda börsnedgången samt i samband med att man aviserade en stor kapitalanskaffning.

I den negativa vågskålen under månaden fanns kortpositionen i Tesla.

"I oktober kom aktien att stiga kraftigt trots en i övrigt svag marknad. Det berodde i huvudsak på en väl mottagen kvartalsrapport, där bolaget visade både bättre resultat och produktionsvolymer än förväntat", skriver Knafve.

En annan aktie som belastade fondutvecklingen i oktober var IBM efter att bolaget presenterat en kvartalsrapport som på många områden var sämre än förväntat. Även IBM:s förvärv av Red Hat, vilken syftar till att utveckla verksamheten inom molntjänster, togs även emot negativt.

I en avslutande kommentar skriver förvaltaren att nedgången under oktober vad gäller högt värderade amerikanska tillväxtbolag inte var förvånande. Däremot överraskades man av den stora bredden på nedgångar i övriga delar av aktiemarknaderna.

"Såväl råvaror som energibolag och industriföretag, sektorer som dittills inte utvecklats särskilt väl, återfanns i botten bland sektorerna. Samma sak gällde regioner, där Japan och emerging markets föll betydligt mer än USA", konstaterar förvaltaren.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: mutualfunds