2019-01-14 14:29:26

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S tror att vinstfallen inte blir lika stora som börskurserna indikerar

Förvaltarteamet bakom Rhenman Global Opportunities L/S tror att vinstfallen inte blir lika stora som börskurserna indikerar. Det framgår av en månadsrapport.

"Dagens värderingar bygger på att vinsterna nästa år faller trots att marknaden fortfarande förväntar sig en viss vinsttillväxt 2019. En så kraftig vinstnedgång skulle i så fall inte ha inträffat sedan 2008", kommenterar förvaltarteamet och fortsätter:

"Med stor respekt för att orosmomenten är betydande, har vi dock svårt att se att vinstfallen skulle bli så stora som börskurserna indikerar".

Portföljens innehav värderas genomsnittligt till drygt 12 gånger 2019 års vinster samtidigt som direktavkastningen ligger på runt 4 procent.

"Vi vidmakthåller därför vår uppfattning att det finns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i och att denna potential kommer att realiseras i takt med att orosmolnen successivt skingras", uppger fondens förvaltningsteam.

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) backade 12,9 procent i december, vilket medför att fonden tappat 23 procent för året.

På minussidan finns främst aktier inom bank, hälso- och sjukvård samt industriföretag bidrog mest negativt medan dagligvaror och informationsteknologi föll väsentligt mindre.

På den amerikanska marknaden blev fondens kortpositioner månadens starkaste bidragsgivare. Amazon, Tesla och Netflix föll alla under månaden.

De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Roche, Medtronic och Exxon Mobil.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: mutualfunds