2019-03-08 10:57:06

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S steg 5,5 procent i februari, Softbank kom med flera goda nyheter

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 utvecklades positivt i februari med en uppgång om 5,5 procent. Det medför att fonden är upp 16,3 procent hittills i år, enligt en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari månads starka återhämtning på världens börser fortsatte under februari, om än i minskad styrka, och kunde återigen karaktäriseras som bred.

För fondens del gav de långa positionerna ett positivt bidrag med 5,7 procent, medan kortpositionerna belastade fondens utveckling med 0,2 procent.

Fondens position i japanska Softbank bidrog starkt till den positiva utvecklingen i februari. Under månaden kom bolaget med flera goda nyheter:

"Den första var bolagets rapport, där höjdpunkten var nettointäkterna för det tredje kvartalet 2018, som kraftigt överträffade även de högsta estimaten. Strax därefter berättade de att de planerar att köpa tillbaka aktier för 600 miljarder yen, vilket utgör ett strategiskifte för grundaren Masayoshi Son som tidigare ofta valt att istället spendera sitt kapital på teknikinvesteringar", kommenterar fondens förvaltningsteam.

Inför framtiden bedömer man att även om återhämtningen hittills under året medfört i viss utsträckning normaliserade värderingar, är det förvaltarteamets uppfattning att förväntningarna fortfarande är mer negativa än vad som är motiverat.

"Detta gäller i synnerhet för många sektorer och regioner utanför USA".

De största innehaven per utgången av månaden var Roche, Exxon och Chevron. Nettoexponeringen löd 113 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S