2019-05-08 10:23:22

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S ökade 9,8 procent i april, Disney+ satsning blivit större än förväntat

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) hade en bra månad i april och ökade 9,8 procent. Det medför att uppgången hittills i år summerar till 27,3 procent, enligt en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter att världens börser hade utvecklats oregelbundet i mars ökade investerarnas riskvillighet högst påtagligt i april. Starka resultatrapporter, bättre ekonomisk statistik och avvaktande centralbanker ledde till att kursuppgångarna från årets inledning tog ny fart.

De politiska frågetecken som dominerade nyhetsflödet i mars kom dessutom i skymundan i april. Särskilt gällde detta Brexit, som efter att EU förlängt tidsfristen inte längre tilldrog sig något större intresse.

Fonden utvecklades väl under månaden. De största bidragen noterades från innehaven inom IT-sektorn samt banksektorn. Innehaven i energi samt hälso- och sjukvård var oförändrade.

På bolagsnivå var en ljuspunkt den amerikanska halvledartillverkaren Qualcomm.

"Aktiekursen rusade med mer än femtio procent efter att det blivit klart att Apple, som under flera års tid varit i en patentdispyt med Qualcomm, förlorade tvisten och blev tvungna att betala de 4,5 till 4,7 miljarder dollar i licensavgifter som de tidigare vägrat att betala", förklarar fondens förvaltningsteam.

En annan mycket stark bidragsgivare i april var Disney. Aktiekursen steg kraftigt under en månad där positiva nyheter kring bolaget dominerade, däribland biografrekord för storfilmen Avengers: Endgame.

"Men allra viktigast blev avtäckandet av bolagets nya streamingtjänst Disney+, som har blivit en djupare satsning än marknaden förväntat sig", berättar förvaltarteamet.

Inför framtiden bedömer man att utsikterna för de stora ekonomierna har förbättrats i relation till förväntningarna i höstas. USA fortsätter att växa stabilt, Europa visar tecken på återhämtning och i Kina har skattesänkningar och andra stimulansåtgärder börjat ge resultat.

De tillägger dock att värderingarna även har stigit. Därmed bedöms beviskravet för en fortsatt god efterfrågan och lönsamhet ha ökat.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volkswagen, Chevron och Banco Santander. Nettoexponeringen löd 101 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S