2019-07-04 10:40:06

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities utvecklades positivt i juni - Sandvik och Schneider två ljuspunkter, tror fortsatt på Square Enix

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) ökade 3,9 procent i juni, och långpositioner i Sandvik samt det franska energi- och automatiseringsbolaget Schneider utgjorde två portföljmässiga ljuspunkter under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det första halvåret 2019 har varit märkligt. Kursrörelserna var betydande, med stora upp- som nedgångar. Slutresultatet blev dock mycket gott och i USA var börsutvecklingen det första halvåret den starkaste på mer än 20 år.

"Samtidigt har nyhetsrapporteringen i stort varit negativ, vilket har lett till en återhållen riskvilja hos investerarna", tillägger fondens förvaltningsteam.

Från förvaltarhåll ser man med viss tillförsikt fram emot de kommande rapporterna, särskilt när oron lättat temporärt kring handelskriget. I övrigt tror man att Federal Reserves nästa möte och den idag helt inprisade räntesänkningen kommer att få betydelse.

Två innehav som utvecklades starkt var Sandvik och Schneider.

"Kursuppgångarna kan delvis ses som rekyler efter industrisektorns svaga utveckling i maj, men gemensamt för de två bolagen var även två andra saker som hjälpte aktiekursutvecklingarna att slå index: positiva utsikter från analytiker och väl mottagna företagsspecifika nyheter", lyder förvaltarteamets förklaring.

På minussidan märktes bland annat speljätten Square Enix och en kortposition i Tesla.

Vad gäller Square Enix berättar man att bolaget inte riktigt levde upp till högt ställda förväntningar i samband med spelkonferensen E3.

"Vi ser dock fortfarande positivt på företagets utveckling under kommande år, trots kortsiktig volatilitet. De underliggande trenderna i branschen, bolagets förhållandevis modesta värdering och dess långa historik av att leverera speltitlar av högsta kvalitet talar för en fortsatt uppgång", säger förvaltarteamet.

På Teslafronten var en av orsakerna till aktiens uppgång ökad investerarentusiasm efter biltillverkarens aktieägarmöte där bolaget presenterade att de inte ser någon bristande efterfrågan (som tidigare setts som ett orosmoment) och att innevarande kvartal kommer att sätta ett nytt försäljningsrekord.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Chevron, Volkswagen och Asahi Group. Nettoexponeringen löd 80 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S