2019-08-16 13:35:52

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S steg 1,4 procent i juli, Sandvik och Tesla besvikelser

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) ökade 1,4 procent i juli, vilket medför att fonden stigit 22,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Under juli, som är en av fyra stora rapportmånaderna har det hänt mycket. Bland annat sänkte den amerikanska centralbanken Fed styrräntan med 0,25 procentenheter vilket var i linje med förväntningarna. En annan stor nyhet som sänkte det brittiska pundet var att Boris Johnson valdes till ny premiärminister i Storbritannien.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det under juli främst var företag inom kommunikationstjänster och dagligvaror som bidrog mest medan innehaven inom sjukvård och banker var oförändrade.

Fondens kortpositioner belastade utvecklingen med 0,1 procent, medan långpositionerna gav ett positivt bidrag med 1,5 procent.

Fondens starkaste bidragsgivare i juli var det belgiska bryggerikonglomeratet Anheuser-Busch InBev.

"Aktien steg kraftigt efter bolagets andra kvartalsrapport som visade bättre än väntade resultat på samtliga områden. AB Inbev kunde stolt presentera bolagets starkaste organiska tillväxt på fem år (2,1%) som var långt bättre än marknadens förväntningar (1%)," berättar förvaltarteamet bakom fonden.

En annan kraftigt positiv bidragsgivare var den amerikanska IT-jätten IBM som kom med en kvartalsrapport som slog analytikernas förväntningarna. Bland de positioner som fick negativ inverkan på fonden var Sandvik sämst, som rapporterade sämre operationell vinst än väntat. Även kortpositionen Tesla bidrog negativt.

"Vi har successivt minskat fondens exponering under våren och försommaren. Rapporterna för det andra kvartalet har dock ingett förtroende för att utvecklingen i fondens innehav överlag är god och att motståndskraften för en sämre efterfrågesituation är tillfredsställande. Vi behåller därför såväl exponering som sektorfördelning oförändrad", skriver förvaltarna.

De största innehaven per utgången av månaden var Chevron, Volkswagen och Anheuser-Busch InBev.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S