2019-09-10 12:04:47

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S utvecklades negativt i augusti, tjänsteföretag Halliburton tyngde portföljen

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk 1,8 procent i augusti, då olje- och tjänsteföretaget Halliburton tyngde kraftigt portföljen. Fonden är därmed upp 20,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att centralbanker, politik och fallande räntor har dominerat marknaden under månaden.

Trump annonserade höjda tullar mot Kina, oroligheterna i Hong Kong fortsatte och i Storbritannien signalerade Boris Johnson att ett avtalslöst brexit inte kan uteslutas.

"Sammantaget minskade investerarnas riskvilja betydligt under större delar av augusti, då de trodde att konsekvensen av alla dessa händelser kan leda till en nedgång ekonomin eller till och med lågkonjunktur", skriver förvaltarteamet.

Den japanska spelutvecklaren Square Enix var månadens främsta bidragsgivare, bolagets försäljning och intäkter steg väl över förväntan på grund av en ny expansion till spelet Final Fantasy XIV.

Även Asahi Group, ett japanskt bryggeriföretag, presterade starkt efter att bolaget haft en dålig period i juli.

Halliburton och SoftBank Group tyngde portföljen, Halliburtons aktiepris föll under månaden tillbaka efter att ha stigit i juli till följd av en rapport som slog analytikernas förväntningar.

Vad gäller framtiden anser förvaltarteamet att investerare i dagsläget är för pessimistiska gällande aktiemarknaden och cykliska aktier. Fonden bibehåller därför en relativt hög exponering mot marknaden.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Asahi Group, Chevron och Volkswagen. Nettoexponeringen löd 95 procent.


Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S