2019-11-11 15:33:14

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S backade något i oktober - Volkswagen drog upp

Rhenman Global Opportunities L/S backade 0,2 procent i oktober, fonden är därmed upp 24,0 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Under perioden har hälso- och sjukvårdssektorn samt IT presterat bra och alla större regioner har också presterat bra. Dock sjönk dagligvaruhandel och energi under månaden.

Viktigast för fonden var under månaden var banker och industriföretag, samtidigt som fondens innehav inom IT och dagligvaror utvecklades negativt. De långa positionerna i fonden gav +0,4 procent och de korta -0,6 procent.

Enskilt bästa innehav vad Volkswagen Group som presterade bra efter att nyhetsflödet kring bolaget varit positivt. Där gällde det främst spekulationer kring dotterbolagens värderingar samt upptrappningen av elbilstillverkning. Det ryktas om en målsättning på dubbelt marknadsvärde till år 2030.

Förvaltaren kommenterar framtidsutsikterna.

"Vi tycker att höstens händelseutveckling i allt väsentligt har verifierat våra ståndpunkter. Vår uppfattning har varit att konjunkturen förvisso bromsar in, men att det inte nödvändigtvis leder till recession. Vi har också menat att näringslivet i stort har visat på höjd beredskap för att möta sämre tider."

Fonden har minskat sin exponering något, men den är fortfarande hög. Fonden är fortsatt fokuserad på värdebolag.

Fonden är högst exponerad mot euro och dollar med 79 respektive 22 procent.

Love Josefsson
love.josefsson@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Volkswagen Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: mutualfunds