2020-01-10 11:29:22

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S minskade 0,12 procent i december - bibehåller vikt mot värdebolag

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S minskade 0,12 procent i december. Under 2019 har fonden avkastat 25,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Månadens mest positiva bidragsgivare för fonden var det amerikanska oljeservicebolaget Halliburton. Även Nordea drog upp fonden, som justerade upp sina prognoser för rörelseresultat samtidigt som man förvärvade norska SG Finans från Société Générale.

Fondens korta position i Tesla var det som tyngde mest under månaden efter att elbilstillverkaren presenterat att man skulle nå produktionsmålet för 2019. Dock tror förvaltarna på fonden att delar av tillväxten kan hänföras till att många passar på att utnyttja subventioner för elbilar precis innan de dras tillbaka i både Nederländerna och USA.

Fonden viktar mot värdebolag, enligt förvaltarna.

"Med undantag för en kort period i början av hösten kom tillväxt att dominera börsutvecklingen även 2019 med höga värderingsskillnader som följd. Dock anser vi att den genomsnittliga värderingen av världens börser är rimlig, särskilt med hänsyn till ränteläget. Fonden har under december i begränsad omfattning minskat sin exponering, men bibehållit en innehavsstruktur med tonvikt på värdebolag."

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: mutualfunds