2020-03-09 10:33:06

Finwire Funds

Rhenman Global Opportunities L/S föll 9,8 procent i februari

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S minskade 9,8 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Knafve.

I en marknadskommentar skriver förvaltaren att oroligheterna kring coronaviruset stärktes efter att viruset spridit sig utanför Kina och fått fäste i Italien och Iran. Den ökade osäkerheten resulterade i börsfall i februari. Det återstår fortsatt svårigheter i att bedöma hur stor påverkan viruset kommer få på den globala ekonomin.

"En annan positiv bidragsgivare blev japanska SoftBank Group som omgavs av en rad positiva nyheter. Aktien steg kraftigt i början av månaden då aktivistinvesteraren Elliot Management aviserade ett stort ägande i det japanska holdingbolaget. Därefter blev det klart att den 26 miljarder dollar stora sammanslagningen av T-Mobile och SoftBank-ägda Sprint godkänts på federal nivå i USA", skriver förvaltaren.

Bland fondens mest negativa bidragsgivare under månaden återfinns den japanska spelutvecklaren Square Enix. Trots att man kom med en Q3 rapport som var över marknadens förväntningar föll aktien till följd av att man behöll sina tidigare uttalade vinstförändringar.

Även innehavet i den amerikanska biltillverkaren Ford bidrog negativt under månaden.

"Redan i januari var svängningarna stora, men med en positiv grundinställning. Det märktes inte minst på att tillväxtaktier utvecklades betydligt bättre än värdeaktier. Det var ett scenario som påminde om utvecklingen runt millennieskiftet. I februari fanns det däremot inga vinnare, med undantag för vissa få bolag som kan komma att gynnas av viruset och dess konsekvenser. Riskvilligheten blev därför i stället ytterst låg", skriver Knafve i en kommentar om framtiden.

Rhenman Global Opportunities L/Sfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-9,8
Fond i år, föränding i procent-12,8

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Rhenman Global Opportunities L/S
Kategorier: hedgefunds mutualfunds