2020-09-10 12:45:44

Finwire Funds

Plain Capital Bronx ökade 0,6 procent i augusti - bibehåller försiktighet mot aktiemarknaden

Fonden Plain Capital Bronx steg 0,6 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Patrik Wallenberg.

Angående månadens aktivitet i fonden uppger förvaltaren att man bibehållit en försiktig allokering mot aktier. Förvaltaren anser att marknaden prisat in en alldeles för optimistisk bild, vilket gjort att man minskat aktievikten, ökat kassan och behållt sålda terminer i OMX.

"Vidare ser vi överköpta nivåer på den amerikanska marknaden där ett fåtal bolag drivit börsernas utveckling. Vi saknar vidare bredden av bolag som bidragit till utvecklingen vilket vi ser som en förhöjd risk till bakslag på marknaderna", skriver Wallenberg.

Förvaltarens bedömning är att försiktighet i allokeringen kommer gynna fonden på kort sikt och ge många intressanta ingångsmöjligheter under den närmsta tiden.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Invesco ultra short, Ishares tips bond och Investor med portföljvikterna 12,9, 8,88 respektive 2,68 procent.
Plain Capital Bronx, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent0,6
Index MM, förändring i procent3,7

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Plain Capital Bronx
Kategorier: mutualfunds