2020-12-07 12:09:18

Finwire Funds

Positiv utveckling trots sektorrotation - Esports Fund ökade 2,9 procent i november

Fonden eSports Fund steg 2,9 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Stefan Westin.

Angående månadens prestation lyfter förvaltaren att månaden för fonden började mycket bra, men att utvecklingen senare avtog i samband med nyheterna om vaccin mot coronaviruset. Enligt Westin utgjorde nyheten ett startskott för en sektorrotation som i sin helhet missgynnade gamingbolagen.

Förvaltaren menar dock att det inte finns några skäl att tro att marknaden för spelutvecklare och gaming skulle minska för att ett vaccin producerats.

"Pandemin har nog bidragit till att spelandet har ökat men endast på marginalen. Spelbranschen växer mycket starkt och är relativt sett inte så beroende av konjunkturen. Marknaden drivs av ökat intresse, flera åldersgrupper som spelar, digitaliseringen och därmed ökad tillgänglighet. Marknaden för spel växer med tvåsiffriga tal och vi bedömer att den gör så även fortsättningsvis", skriver förvaltaren.

Vidare uppger Westin också att man utnyttjat nedgångarna för att köpa "bra bolag till rabatterade priser". Fokus ligger fortsatt på bolag med breda produktportföljer, uttalad tillväxtstrategi och som samverkar bra med övriga bolag i portföljen, menar förvaltaren.

Bland fondens positiva bidragsgivare fanns under månaden däremot flera bolag. Till exempel det nya innehavet Asetek, som i november steg med 25 procent. Även Tobii och Corsair Gaming såg uppgångar på 25 respektive 60 procent.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Ubisoft, Embracer och MTG med portföljvikterna 5,67, 5,37 respektive 4,88 procent.


eSports Fund, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent2,9
Index MM, förändring i procent8,3
Fond i år, förändring i procent0,3
Index i år, förändring i procent0,1

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
mutualfunds