2020-12-07 12:10:13

Finwire Funds

Kraftig kursökning i Himax - Augmented Reality Fund ökade 14,8 procent i november

Fonden Augmented Reality Fund A steg 14,8 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 8,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 35,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Magnus Nicklasson.

Fondens största positiva bidragsgivare blev under månaden Himax Technologies (+86,7 procent), II-VI (+48,8 procent) och Immersion (+39,0 procent).

Taiwan-baserade Himax är verksamma inom utveckling av displaylösningar. Enligt förvaltaren har bolaget exponering mot flera områden med stor framtidspotential, bland annat AR-glasögon och självkörande bilar. Under månaden släppte bolaget en rapport som togs emot starkt av marknaden. Förvaltaren pekar exempelvis på att Himax marginaler förbättrats kraftigt.

Angående Immersion, som är ledande inom "haptics" eller känselteknik, lyfter Nicklasson att bolaget har haft det mest lönsamma kvartalet på två och ett halvt år.

"Haptics är en viktig teknologi för att Augmented Reality ska nå sin fulla potentialen då man vill kunna interagera med de digitala obkejkten. Immersions teknologi finns i Sony Playstation 5:s nya handkontroller. Under november lanserades PS5, en lansering som har gått bra med fina försäljningssiffror och haptics-funktionen har fått fina recensioner", skriver förvaltaren.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet II-VI Incorporated (6,65 procent portföljvikt), AMS (5,37 procent) och Lumentum (5,28 procent).

Störst geografisk exponering hade fonden vid månadsskiftet mot USA och därefter Schweiz och Taiwan.
Augmented Reality Fund A, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent14,8
Index MM, förändring i procent8,3
Fond i år, förändring i procent35,9
Index i år, förändring i procent0,1

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
mutualfunds