2021-01-19 09:03:06

Finwire Funds

eSports Fund avslutade året starkt - adderat Thunderful och Asatek

Fonden eSports Fund steg 4,1 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Under 2020 har fonden avkastat 4,4 procent, är bättre än jämförelseindexets avkastning på 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden startades den 16 oktober och förvaltaren Stefan Westin är nöjd med avkastningen som levererats sedan dess, med tanke på vaccinnyheterna och den efterföljande sektorrotationen.

"Nyheten om vaccinet startade något som kan benämnas som en sektorrotation. Det är inte på något sätt märkligt att enorma orealiserade vinster i gamingaktier realiserades för att söka sig till andra lukrativa investeringar. Det ligger nog i investerarens natur att ständigt söka efter, för tillfället, bättre placeringar", uppger Westin.

Trots sektorrotationen hade fondens största innehav MTG en stark månad med en uppgång på 15 procent.

Fonden har adderat Thunderful, som under månaden noterades, till portföljen. Thunderful utvecklar och förlägger spel för PC, mobil och konsoler, samt är distributör till Nintendos produkter i Norden.

Ett annat nytt innehav är Asatek, som tillverkar kylsystem för gamingdatorer samt är en sponsor genom Asatek eSports Academy.

Under 2021 förväntar sig Westin en fortsatt stark utveckling inom gaming och eSport, spelbranschen anses inte vara särskilt konjunkturkänslig och tillväxten kommer från ett ständigt ökande intresse.

Fondens största innehav vid årets slut var MTG, Take-Two Interactive och Electronic Arts.
eSports Fund, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent4,1
Index MM, förändring i procent0
Fond i år, förändring i procent4,4
Index i år, förändring i procent0,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund Thunderful Group
consumergoods esport gaming mutualfunds