2021-02-04 08:59:43

Finwire Funds

Augmented Reality Fund ökade 7,0 procent i januari - nytt innehav i kinesiska Wimi Hologram Cloud

Fonden Augmented Reality Fund A steg 7,0 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Magnus Nicklasson.

Förvaltaren uppger inledningsvis att det återigen var de mindre och nischade AR-bolagen som bidrog mest till avkastningen under månaden. Nytt innehav i portföljen under perioden blev Wimi Hologram Cloud Inc (WIMI).

Wimi Hologram Cloud är ett kinesiskt bolag som är noterat på NASDAQ i USA. Enligt Nicklasson arbetar bolaget med en AR-plattform som framför allt riktar sig mot reklamsektorn där företag kan skapa AR-hologram i sin marknadsföring.

"Det är i Kina som användningen av AR ökar allra mest i världen och det är AR-mjukvara som är det starkast växande området inom AR. Kinesiska bolag medför emellertid en del risker, bland annat regulatoriska sådana i form av inblandning från staten. I det här fallet har Wimi dock starkt stöd från staten där bland annat ”Ministry of Education” har uttalat ett starkt stöd för AR-teknologin", skriver förvaltaren.

Som attraktiva egenskaper i bolaget lyfter Nicklasson bland annat fram dess erfarna ledning, breda patentportfölj och aktiva förvärvsstrategi. Bolaget är än så länge inte lönsamt, men förvaltaren menar att värderingen är rimlig och att man bedömde tidpunkten för köpet som bra.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Lumentum, II-VI Incorporated och Himax Technologies med portföljvikterna 5,79, 5,22 respektive 4,91 procent.

Augmented Reality Fund A, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent7,0
Index MM, förändring i procent1,5

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
mutualfunds