2021-02-08 10:23:27

Finwire Funds

Plain Capital LunatiX steg 7,28 procent i januari - positiva till Sydkorea och Kina

Fonden Plain Capital LunatiX steg 7,28 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,65 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Patrik Wallenberg.

"Den absolut största bidragsgivaren till fondens utveckling hittade vi i exponeringen mot video game tech. Vi valde efter en mycket stark utveckling att minska exponeringen mot just video game tech då vi anser att den starka utvecklingen inte riktigt var motiverad. Därmed ökade vi kassan", kommenterade Wallenberg.

Kassan användes till att öka exponeringen mot Kina, Mexico och Sydkorea. Under perioden valde förvaltaren även att minska exponeringen mot Ryssland.

Förvaltarna ställer sig positiv till tillväxtmarknader då de ser en stark återhämtning i vardande, särskilt positiva ställer de sig till Sydkorea och Kina.

Det största innehavet inför februari var MSCI EM Markets med 13,47 procent av portföljen. Även Global X Fintech och Global X Social Media vägde tungt med 13,36 respektive 13,08 procent.

Inför februari var 28 procent av tillgångarna placerade i kassa.

Plain Capital LunatiX, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent7,28
Index MM, förändring i procent0,65

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital LunatiX
mutualfunds