2021-02-08 10:52:48

Finwire Funds

Betraktar större rekyler som köplägen - Plain Capital Bronx steg 1,56 procent i januari

Fonden Plain Capital Bronx steg 1,56 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Patrik Wallenberg.

"Med enorma stimulanser på global basis och en lågräntemiljö som lär hålla i sig en bra bit framöver finns det inte mycket till val för investerarna som tagit tillvara på detta och handlade upp börserna till nya rekordnivåer. Enkelt uttryckt kan man beskriva detta som ett TINA (there is no alternative) på steroider. Huruvida börsen är högt värderad eller inte kommer stå i relation till bolagens förmåga att leverera starka resultat i sina rapporter samt hantera eventuellt grus i maskineriet i form av nya nedstängningar eller skenande räntor", kommenterar förvaltarna.

Vidare skriver de att risken för skenande räntor inte framstår som något större hot i dagsläget då centralbankerna aktivt arbetar för att hålla ned räntorna.

Investerare har just nu prisat in en mycket positiv bild. Wallenberg skriver att den kanske är lite väl tilltagen just nu och därför har fonden valt att minska risken något i slutet av månaden. Framgent betraktar förvaltarna större korrektioner som köplägen då marknaden befinner sig i en långsiktigt stigande trend.

Största positiva bidragsgivare under månaden var EQT, TF Bank och Arctic Paper. På den negativa sidan fanns Invisio, FM Mattsson och BHG.

Inför februari låg andelen investerat i aktier på 51 procent. Kassa och ränteplaceringar uppgick till 38 respektive 11 procent.

Plain Capital Bronx, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent1,56

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital Bronx
analytics mutualfunds stocks