2021-03-15 15:57:25

Finwire Funds

Augmented Reality Fund ökade 8,83 procent i februari (R)

Fonden Augmented Reality Fund steg 8,83 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,57 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,43 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

(Tidigare version innehöll fel bolagskodning.)

Under månaden gynnades fonden framför allt av bolag inom Augmented Reality.

"Februari blev återigen en stark månad för fonden och fonden tog sig upp till en andra plats av Avanzas samtliga 1323 fonder gällande avkastning hittills för året", inleder Nicklasson.

Vidare skriver Nicklasson att Qualcomm släppte en intressant nyhet under februari. Bolaget visade för första gången upp en design på ett par AR-glasögon.

"Syftet med dessa glasögon är att de ska fungera som en förebild när andra tillverkar sina egna AR-glasögon, där då Qualcomm hoppas på att kunna bidra med sina komponenter. Qualcomm har alltså i nuläget inga planer på att sälja dessa glasögon direkt till konsumenter, utan istället riktar man sig till utvalda partners", kommenterar förvaltaren.

Vidare menar Nicklasson på att företag kan erhålla stora effektiviseringar av olika processer med hjälp av AR som också innebär ett direkt sparande av resurser. Ett användningsområde är till exempel "remote guidance" som innebär att man kan få hjälp av en expert genom att denna delar instruktioner och digital information direkt i ditt synfält.

De tre största innehaven i portföljen var Lumentum, II-VI Incorporated och Ams med portföljvikter på 6,13, 5,36 respektive 4,82 procent.

Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad mot USA där 60,3 procent av fondens tillgångar var investerade. I övrigt var det relativt jämn exponering då Europa var näst största marknad med 14 procent allokerat kapital.

Augmented Reality Fund, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent8,83
Index MM, förändring i procent3,57
Fond i år, förändring i procent16,43
Index i år, förändring i procent5,13

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
mutualfunds