2021-03-17 16:20:41

Finwire Funds

Tenoris One - målsättning att ta låg risk och generera avkastning oavsett börsklimat

Tenoris One lanserades för ungefär fem månader sedan. Fonden har hittills avkastat cirka 1,5 procent till låg standardavvikelse. Fondens målsättning är att ta låg risk och generera avkastning oavsett börsklimat.

”Vi är mycket nöjda med den låga risk som fonden såhär långt uppvisat, men hade önskat en något högre avkastning. Fonden är relativt nystartad, men då vi arbetar enligt en beprövad modell så kan vi konstatera att fram till nu har avkastningen ofta kommit periodvis. Då fonden främst är investerad utanför börsen så sker det inte nödvändigtvis när börsen har en stark period, som den haft under inledningen 2021", kommenterar fondens förvaltare Henric Nordin.

Vidare skriver Nordin följande om fondens utveckling under februari.

"En för oss rolig händelse var att fonden under februari noterade 17 handelsdagar i rad med positiv utveckling. Tittar man på börsindex i till exempel USA och Sverige, så har det såvitt jag vet aldrig hänt tidigare. För börsindex så verkar rekordet i Sverige ligga på 14 handelsdagar i följd, det har vad jag förstår endast skett 3 gånger att börsen noterat 11 positiva handelsdagar eller fler i följd. Vi tar det som ett slags proof of concept på att fondens diversifiering gör att dess utveckling sker frikopplad från enskilda tillgångar, börsindex etcetera.”

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Tenoris One
mutualfunds