2021-04-07 10:01:13

Finwire Funds

eSports Fund minskade 0,54 procent i mars - Embracer största innehav

Fonden eSports Fund minskade 0,54 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,91 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,22 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,34 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Westin.

"Inom M&A-världen har det hänt en hel del som visar på hög och bra aktivitet. MTG har fortsätter på den utlovade vägen dvs att förvärva och växa och förvärvar Ninja Kiwi från Nya Zeeland för 189 miljoner dollar. Den nuvarande värderingen av MTG medför att eSportsvertikalen blir nästintill gratis", kommenterar Westin.

Vidare skriver förvaltaren att Enad Global 7 köpte det ryska bolaget Innova Intellectual Properties för 100 miljoner euro. Microsoft vill förvärva Discord och därigenom få tillgång till en community bestående av mer än 140 miljoner månatliga användare.

"Man kan definitivt konstatera att det råder stor aktivitet inom vårt investeringstema. Statistik och framtidsprognoser talar sitt tydliga språk med tvåsiffriga tillväxttal. Enligt flera experter så kommer den ekonomiska tillväxten troligen att överträffa rådande konsensus samt att vinsttillväxten kan komma att överraska. De stigande långräntorna har förvisso skapat oro men är ju ett tecken på att det är fart på ekonomin", skriver förvaltaren.

Mot bakgrund av ovan och de stora stimulanspaketen från centralbanker tror förvaltaren att aktiemarknaden kommer att fortsätta att stiga framöver.

Det största innehavet i fonden var Embracer med en portföljvikt på 6,62 procent. Även MTG och Take-Two Interactive vägde tungt med 5,69 respektive 5,51 procent.

Vid månadsskiftet var 27 procent av fondens tillgångar investerade i branscher eSport. Portföljvikten för spelutvecklare och underleverantörer låg på 45 respektive 19 procent.

eSports Fund, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,54
Index MM, förändring i procent5,91
Fond i år, förändring i procent-2,22
Index i år, förändring i procent11,34

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
mutualfunds