2021-04-07 12:44:28

Finwire Funds

Tog in Gatos Silver och GoGold Resources - AuAg Silver Bullet sjönk 4,78 procent i mars

Fonden AuAg Silver Bullet A minskade 4,78 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,79 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Eric Strand och Stefan Abrahamsson.

"Trenden för fondens innehav vände vid månadsskiftet och det ser väldigt starkt ut för de kommande månaderna (de två första börsdagarna i april är hittills +6,30 procent). Positioneringarna på den amerikanska råvarubörsen COMEX är nu också mycket bullish", kommenterar förvaltarna inledningsvis.

Under det första kvartalet sjönk guldpriset och silverpriset med närmare 10 respektive 7 procent. Det genomsnittliga silverpriset för det första kvartalet står dock 7 procent högre jämfört med tredje och fjärde kvartalet i fjol. Trots att guld- och silverpriset har sjunkit så är priserna fortsatt på höga nivåer historiskt sett vilket bidrar till en fortsatt robust intjäning för bolagen.

Under mars månad valde förvaltarna att ta in två nya innehav i form av Gatos Silver och GoGold Resources.

"Gatos Silver noterades i början av november 2020 och är ett producerande bolag som fokuserar primärt på utvinningen av silver. De har ett av de största områdena för silverfyndigheter i Mexico. GoGold Resources är ett annat producerande bolag som primärt fokuserar på silver, men som även utvinner guld i Mexiko", kommenterar Strand och Abrahamsson.

Vidare poängterar förvaltarna att bolagen har precis de parametrar som fonden letar efter: hög andel silverutvinning, bra jurisdiktioner, kompetent och erfaren ledning samt tillräckligt likvid i sin handel.

Fondens korrelation med SIXRX (SEK) sedan lansering uppgår till 0,27. Bland fondens större innehav hittas Pan American Silver, First Majestic Silver och Fortuna Silver Mines.

AuAg Silver Bullet A, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent-4,78
Fond i år, förändring i procent-7,79

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

AuAg Silver Bullet A
fundcommodities mutualfunds