2021-04-12 09:24:16

Finwire Funds

Plain Capital Bronx ökade 2,93 procent i mars - intresset för aktiemarknaden på rekordnivåer

Fonden Plain Capital Bronx steg 2,93 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 9,10 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaden fortsatte att utvecklas otroligt starkt där cykliska bolag och bank stod för merparten av uppgångarna.

Främsta bidragsgivare under mars var Byggmax och EQT. På den negativa sidan fanns Lime Technologies. Wallenberg valde att köpa in Mycronic, Sectra och Addlife. Samtidigt avyttrades innehavet i BE Group.

Förvaltaren för fonden skrivet att intresset för aktiemarknaden är på rekordhöga nivåer. Wallenberg påpekar att intresset är väldigt kul men att det samtidigt medför viss oro.

"Men misstolka mig inte nu, jag är på sikt mycket positiv till marknaden med enorma stimulanser som bränsle för tillväxt. Men just nu känns det lite väl stretchat och vi skulle må väl av lite nedgång från dessa överköpta nivåer så bolagen kan växa in i sina värderingar", kommenterar förvaltaren.

Vid månadsskiftet hade fonden en kassaandel, aktieandel och ränteinnehav om 36, 52 respektive 12 procent.

Plain Capital Bronx, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent2,93
Index MM, förändring i procent9,10

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital Bronx
mutualfunds