2021-04-12 09:42:42

Finwire Funds

Plain Capital LunatiX ökade 1,08 procent i mars - positiva till Kina

Fonden Plain Capital LunatiX steg 1,08 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,32 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,19 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,77 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den starka utvecklingen höll i sig under mars månad med stigande börser. Den svenska börsen utmärker sig speciellt för 2021.

Under mars gynnades fonden av sin exponering mot Mexico och Ryssland. Allokeringen till Kina tyngde utvecklingen.

"Tillväxtmarknadsfonden Lunatix har inslag av tech och större fokus mot speciellt Kina som haft en tuffare utveckling den senaste tiden. Vi är positiva till exponeringen mot Kina på sikt och anser att värderingarna på indextunga tech bolag i Kina kommit ner till mer intressanta nivåer", kommenterar förvaltaren.

De tre största innehaven i portföljen var Global X Social Media, Global X Fintech och ISHS Msci Emerging Markets med portföljvikter på 15,25, 15,03 respektive 14,05 procent.

Inför april hade fonden en kassaandel om 8,04 procent.

Plain Capital LunatiX, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent1,08
Index MM, förändring i procent0,32
Fond i år, förändring i procent10,19
Index i år, förändring i procent3,77

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital LunatiX
mutualfunds