2021-04-28 12:05:57

Finwire Funds

Go Blockchain Fund A tillgänglig för förköp på Avanza

Idag är AIFM Capitals nya fond Go Blockchain Fund A tillgänglig för Avanzas kunder.

Fonden är Sveriges första värdepappersfond med särskilt fokus på utveckling av blockchain-teknik. Fondens första handelsdag är 3 maj men går att förköpa redan idag.

"Fonden strävar efter att ge investerare exponering mot den globala marknaden för blockchainteknik genom att investera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av företag som direkt eller indirekt är involverade i utvecklingen av blockchain", kommenterar fondbolaget.

Go Blockchain Fund förvaltas av Sami Rusani.
https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/1220461/go-blockchain-fund-a

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

AIFM Group Go Blockchain Fund A
blockchain fundtech mutualfunds