2021-06-04 12:57:31

Finwire Funds

Augmented Reality Fund sjönk 3,83 procent i maj - på lång sikt gynnas fonden av halvledarbristen

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 3,83 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,35 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,80 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver Nicklasson att ett ämne som diskuterats flitigt den sista tiden är bristen på datachip och halvledare. Komponenterna används i en mängd olika produkter som till exempel bilar, smartphones, hemelektronik och datorer. En väsentlig del av fonden utgörs av bolag som tillverkar sensorer, chip och minneskort som är nödvändiga för användandet av Augmented Reality.

"I korta ordalag så kan vi nu se en ketchupeffekt i efterfrågan av dessa komponenter. Corona pandemin var lite utav en trigger. Vi såg att flera sektorer så som bilindustrin cancellerade order i början av pandemin för att nu efterfråga stora mängder igen. Pandemin bidrog även till en ökad efterfråga på diverse hemelektronik- och gaming-produkter. Effekterna av det påbörjade handelskriget mellan USA och Kina har också gett effekt då tariffer och svårigheter i samarbete ledde till en minskad tillverkning av komponenter och då även vissa aktörer köpte på sig stora lager för att försäkra sig", fortsätter förvaltarna.

Förlorarna på chipbristen är de bolag som måste köpa stora mängder av komponenterna. Vinnarna är de bolagen som framställer komponenterna och enligt förvaltaren finns denna grupp i fonden.

"Slutligen kan man konstatera att efterfrågan av dessa komponenter ej kommer minska på något sätt. Det finns en mängd användningsområden och nya teknologier som skriker efter denna typ av komponenter. Samtidigt är det inte så enkelt att utöka produktionen väsentligt då det tar år att bygga en fabrik och få den i drift, då dessa är av en mycket komplex natur. The 'chip shortage' är något som således inte kommer försvinna i en handvändning", skriver Nicklasson avslutningsvis.

Fondens enskilt största innehav vid månadsskiftet var Lumentum med en portföljvikt på 7,26 procent. Även II-VI Inc och Ptc utgjorde betydande delar av portföljen med 5,99 respektive 5,91 procent.

Augmented Reality Fund A, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent-3,83
Index MM, förändring i procent1,33
Fond i år, förändring i procent9,35
Index i år, förändring i procent11,80

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds