2021-06-04 15:12:14

Finwire Funds

AIFM Group tar över förvaltningen av Skogsfond Baltikum

AIFM Group blir auktoriserad AIF-förvaltare för Skogsfond Baltikum. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fondens syfte är att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Fonden är tänkt att fungera som ett bra komplement i en investeringsportfölj.

"Det är inspirerande att Skogsfond Baltikum nu samarbetar med AIFM, en av Sveriges mest välmeriterade fondförvaltare inom alternativa investeringsfonder. Samarbetet har börjat riktigt bra inom samtliga förvaltningsområden och nu stärker vi Skogsfond Baltikum inför framtiden", säger förvaltare Carl Olén.
https://news.cision.com/se/aifm-group/r/aifm-group-tar-over-forvaltningen-av-skogsfond-baltikum-,c3361337

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

AIFM Group
mutualfunds