2021-06-04 15:30:37

Finwire Funds

Plain Capital Bronx ökade 1,85 procent i maj - gynnades av Balco, Ferronordic och Prevas

Fonden Plain Capital Bronx steg 1,85 procent i maj. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj blev ytterligare en månad med uppgångar. I Sverige avancerade OMXSPI 1,68 procent och i Tyskland steg DAX med 1,88 procent.

"Trotts månadens positiva utfall i stort så kom maj månad att bjuda på en hel del volatilitet där investerarna kastades mellan inflationsrisker och förhoppningar. Stort fokus ligger nu på inflation samt hur regeringar och centralbanker kommunicerar med marknaden. Mycket är in prisat i kurserna och vi menar att marknadens tolkningar av kommande kommunikation fortsatt kan komma att bjuda på en ökad volatilitet under sommaren", skriver Wallenberg.

Förvaltaren är fortsatt positiv till börsen över tid men anser att det kortsiktigt finns risk för nedgångar. De eventuella nedgångarna ses dock som köptillfällen.

Under månaden gynnades fonden av Balco, Ferronordic och Prevas. Sämst gick det för G5 Entertainment, Eolus Vind samt Academedia.

Månaden avslutades med en kassa om 35 procent, en aktieandel på 53 procent och ränteinnehav om 12 procent.

Fondens tre största innehav inför juni var AstraZeneca, Sweco och Lundbergsföretagen med portföljvikter på 2,43, 2,29 respektive 1,82 procent.

Plain Capital Bronx, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent1,85

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital Bronx
mutualfunds