2021-06-04 15:55:18

Finwire Funds

Plain Capital LunatiX minskade 1,16 procent i maj - dollarns utveckling missgynnade avkastningen

Fonden Plain Capital LunatiX minskade 1,16 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,82 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,68 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Främsta bidragsgivare under perioden för fonden var exponeringen mot Ryssland och Mexico. Samtidigt tyngde allokeringen mot fintech och social media avkastningen.

Under maj hade fonden även valutamotvindar då den amerikanska dollarn tappade 2,01 procent mot den svenska kronan.

Under perioden valde förvaltaren att inte göra några större förändringar. Vid månadsskiftet låg aktieexponeringen på 95,05 procent, resterande kapital hölls i kassa.

Bland fondens största innehav fanns Global X Social Media, Global X Fintech, ISHS MSCI EM Markets och ISHS China Large Cap.

Plain Capital LunatiX, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent-1,16
Fond i år, förändring i procent6,82
Index i år, förändring i procent9,68

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital LunatiX
mutualfunds