2021-07-02 13:56:34

Finwire Funds

Augmented Reality Fund steg med 9,82 procent i juni - Aixtron och Himax Technologies gynnade avkastningen

Fonden Augmented Reality Fund A steg 9,82 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,07 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 20,09 procent och är därmed bättre än index som har ökat 16,34 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juni månad bröt de negativa trenden och blev en rekordmånad med en avkastning på 9,82 procent.

De innehaven som bidrog mest till månadens avkastning var Aixtron med en avkastning på drygt 40 procent och Himax Technologies som steg 30 procent.

Aixtron är stora inom 3D-igenkänning som enligt förvaltaren är väldigt starkt kopplat till Augmented Reality. 3D-igenkänning innebär att till exempel en smartphone kan läsa av omvärlden, vilket är av stor vikt för att kunna placera ut digital information på korrekt vis.

"Genom 3D-igenkänning kan även användarens kroppsrörelser med mera läsas av vilket kan vara till hjälp i interaktionen med den digitala informationen. Aixtron är specialiserade och har i princip en monopolsituation gällande en del av tillverkningsprocessen av en laser som är en central komponent för 3D-igenkänning. Aixtron reviderade nyligen sina prognoser framåt då man räknar med en ökad omsättning och högre marginaler än förväntat efter det att ett antal stora orders inkommit", skriver förvaltaren.

Vidare skriver Nicklasson att Himax Technologies är duktiga på displaylösningar för bland annat smartphones som kan hantera 3D-igenkänning, AR/VR-glasögon och bilindustrin. Bolaget levererar bland annat lösningar till Microsofts HoloLens-glasögon.

"Himax Technologies befinner sig sedan cirka ett år tillbaks i en starkt positiv trend då man uppvisar stark tillväxt. Detta samtidigt som marginalerna förbättras då man arbetar mer och mer med ovan nämnda displaylösningar istället för större displayer så som till TV-apparater och dylikt", fortsätter Nicklasson.

Augmented Reality Fund A, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent9,82
Index MM, förändring i procent4,07
Fond i år, förändring i procent20,09
Index i år, förändring i procent16,34

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds