2021-07-07 12:36:59

Finwire Funds

AuAg Precious Green steg 3,43 procent i juni - bolag inom grön energi största bidragsgivare

Fonden AuAg Precious Green A steg 3,43 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,80 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Eric Strand och Stefan Abrahamsson.

Under månaden var det framför allt bolagen som jobbar med att producera grön energi via solceller som bidrog till det positiva resultatet. Bolagen har under månaden haft en fantastisk utveckling och har nu lyckats reversera årets skarpa nedåttrend som inleddes efter de gigantiska uppgångarna i sambandet med presidentbytet i USA.

Förvaltarna skriver att de nya Basel III-reglerna implementeras nu inom EU:s banksystem med mål att stärka bankernas finansiella ställning inför framtida eventuella kriser.

"Guld påverkas av denna förändring då det nu klassas som en 'Tier 1-tillgång'. Detta gör det relativt sett dyrare för banker att använda oallokerat pappersguld i sina investeringar/affärer. Negativt är att likviditeten i marknaden kan minska något - dock lär det inte påverka så mycket på totalen då guldmarknaden är så stor och på en dag omsätter ungefär lika mycket som alla bolagen på S&P500 tillsammans", kommenterar förvaltarna.

Vidare skriver Strand och Abrahamsson att fördelen med ovan är att det blir lite svårare för europeiska banker att försöka "styra" marknaden. Oavsett Basel III och de europeiska bankerna så är det ändå den amerikanska råvarumarknaden Comex som är avgörande när det gäller bankers positionering.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att positioneringen på Comex är mycket "bullish" samtidigt som sentimentet i guldmarknaden efter korrigeringen på bottennivåer är positivt vilket enligt förvaltarna är positivt för guld och silvers utveckling framgent.

Sedan start uppgår fondens Sharpe- och Sortinokvot till 1,77 respektive 2,90.

AuAg Precious Green A, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent3,43
Fond i år, förändring i procent7,80

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

AuAg Precious Green A
fundcommodities fundsustainability mutualfunds