2021-07-07 12:37:15

Finwire Funds

AuAg Silver Bullet minskade 10,33 procent i juni - nedgången speglar rörelser i underliggande råvaror

Fonden AuAg Silver Bullet A minskade 10,33 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,48 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Eric Strand och Stefan Abrahamsson.

Efter en mycket stark utveckling under föregående månad sjönk fonden under juni med -10,33 procent. Nedgången speglar rörelserna i underliggande råvaror. Positivt framöver är att silver fortsätter visa relativ styrka jämfört med guld, även under negativa perioder.

Råvaruindex som Bloomberg Commodity Index (BCOM) och Invesco DB Commodity Index (DBC) ligger i toppen av sina respektive handelsintervaller och noteras kring nya 6-års-högsta. Detta trots att flera råvaror, däribland guld och silver, kortsiktigt påverkades negativt av en dollar-short-squeeze under månaden.

FEDs besked angående höjda räntor framöver fick dollarn att stärkas kraftigt. Marknadens reaktion på detta var att köpa tillbaka blankningspositioner som fick dollarn att stärkas ytterligare.

En snabb dollarförstärkning under månaden resulterade i stark motvind för guld. Denna reaktion ses däremot som kortsiktig och övergående, menar förvaltarna.

"Många tror att högre räntor är dåligt för guld men det är inte räntenivån utan realräntan som är viktig för guldprisets utveckling över tid. Makroläget i världen, och trenden, är en redan negativ realränta som succesivt blir ännu lägre. FED och alla andra centralbanker är och vill vara 'bakom kurvan', det vill säga de kommer höja ränta långsammare än inflationen stiger. Detta kommer ge en investerarmiljö med låga och negativa realräntor under flera år framöver vilket är ytterst gynnsamt för guld och ädelmetaller där priserna gynnas av fortsatt monetär inflation", skriver fondens förvaltare.

Bland fondens större innehav hittas Pan American Silver, First Majestic Silver, Hecla Mining och Fortuna Silver Mines.

AuAg Silver Bullet A, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent-10,33
Fond i år, förändring i procent-2,48

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

AuAg Silver Bullet A
fundcommodities mutualfunds