2021-07-07 16:05:28

Finwire Funds

Plain Capital Bronx ökade 1,29 procent i juni - fonden når ny högstanivå

Fonden Plain Capital Bronx steg 1,29 procent i juni och avslutade månaden med en ny högstanivå. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Under månaden gynnades fonden av TF Bank, Note, Mips och Astra Zeneca. På den negativa sidan fanns Lime och Rejlers.

"Nytt in i portföljen blev Ericsson följt av Husqvarna. Under månaden minskade vi exponeringen mot investmentbolag då vi anser att premievärderingarna stuckit iväg lite väl mycket. Genom vinsthemtagningar i en rad investmentbolag ökade vi kassan för att öka innehaven i bolag där vi anser värderingarna mer aptitliga", kommenterar förvaltaren.

Vidare skriver Wallenberg att han fortfarande är positivt inställd till börsen över tid men anser att det kortsiktigt finns risk för nedgångar. Eventuella nedgångar ses dock som köptillfällen.

De tre största innehaven i portföljen var Sweco, AstraZeneca och G5 Entertainment med portföljvikter på 2,06, 2,01 respektive 1,67 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden en kassa om 37 procent, aktieandel om 51 procent och ränteinnehav på 12 procent.

Plain Capital Bronx, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent1,29

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital Bronx
mutualfunds