2021-09-07 10:51:51

Finwire Funds

Plain Capital LunatiX ökade 2,33 procent i augusti - exponeringen mot fintech var störste bidragsgivare

Fonden Plain Capital LunatiX steg 2,33 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,41 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,36 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Förvaltaren menar att den absolut största bidragsgivaren till månadens avkastning var exponeringen mot fintech. Även fondens geografiska exponering mot Mexiko gynnade fonden under augusti. De mest negativa bidragsgivarna var exponeringen mot Kina och Sydkorea.

"Vi valde under månaden att öka exponeringen mot Kina då vi anser att många bolag och värderingar kommit ner till intressanta nivåer samt låga nivåer utifrån ett historiskt perspektiv. Dock kvarstår risken från nya politiska utspel från Kina men vi anser att detta är invägt i värderingarna på dessa nivåer. Vi har en långsiktigt positiv syn på den kinesiska marknaden", skriver förvaltaren.

Fondens kassahållning låg vid månadsskiftet på 4,83 procent.

Portföljens största innehav var vid tidpunkten Global X Fintech med en portföljvikt på 16,17 procent. Även Global X Social Media och ISHS MSCI EM Markets vägde tungt med 14,27 respektive 14,17 procent.

Plain Capital LunatiX, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent2,33
Fond i år, förändring i procent10,41
Index i år, förändring i procent5,36

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital LunatiX
mutualfunds