2021-09-10 15:01:08

Finwire Funds

Tenoris One fortsätter utvecklas i linje med förväntningarna

Tenoris One fortsätter att utvecklas i linje förväntningarna, vilket innebär en årlig avkastning om 7-12 procent. Det framgår i ett nyhetsbrev från fondens förvaltare Henric Nordin.

Fonden har sedan starten den 12 oktober förra året utvecklats runt 6 procent. Den mätbara risknivån i fonden är fortsatt mycket låg och i linje med målsättningen vilket är en nivå på lägre än 5 procent.

Under sommaren har fonden identifierat negativa trender både inom metaller och jordbruksråvaror. Förvaltaren har därefter gjort investeringar för att följa dessa trender.

”Vi ser för första gången på länge en förändring. Från att i princip uteslutande ha haft långa (positiva) trender i fondportföljen, hittar vi nu ett flertal korta (negativa) trender som vi har börjat följa. Det återstår att se om detta är början på ett skifte i den så haussade tillgångsmarknaden, eller om det bara är ett tillfälligt ”hack i kurvan”. Vi kommer följa utvecklingen noggrant under de kommande månaderna”, skriver fondens förvaltare Henric Nordin.

Förvaltaren menar att vi står inför en händelserik höst med flera ekonomiska händelser som kan komma att påverka både aktie- och råvarumarknader. Bland annat oron kring en stigande inflation och den amerikanska centralbankens besked om en minskning gällande stödköp av obligationer.

"Att härifrån bedöma om vi ska gå från mycket höga nivåer till ännu högre nivåer eller om vi står inför en återgång till ’det normala’ även i finansmarknaderna, känns om inte omöjligt så i alla fall väldigt svårt. Tack vare att vi arbetar med en modell som bygger på systematiska, datadrivna beslut så slipper vi försöka lista ut svaret på den frågan”, avslutar Henric Nordin.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Tenoris One
mutualfunds