2021-09-13 14:36:39

Finwire Funds

Augmented Reality Fund A ökade 0,30 procent i augusti

Fonden Augmented Reality Fund A steg 0,30 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,63 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,26 procent och är därmed sämre än index som har ökat 20,71 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att Augmented Reality (AR) används frekvent inom industrisektorn som också är den sektor som driver på tillväxten inom området.

"När nya teknologier implementeras står man inför en utmaning i att få företag och organisationer att förstå fördelarna. I stora organisationer handlar mycket om att konkret kunna visa på vinster eller effektiviseringar, annars blir en ny teknologi lätt något som begränsas till att förespråkas av några hängivna ingenjörer inom organisationen. Vad AR verkligen lyckats med är just detta, att ha kunnat påvisa konkreta och naturliga fördelar som människor i flera led av organisationen kan dra nytta av dagligen", skriver förvaltaren.

Ett av företagen som precis lanserat nya AR-applikationer för att underlätta support och underhåll för sina kunder är ABB. Bolaget menar att AR-teknologin används hos kunder i över 20 länder och tiden frö att reparera produkter minskats drastiskt samtidigt som ABB sparat pengar genom att slippa "site visits". ABB menar att man kan spara mångmiljonbelopp varje gång man effektivt kan åtgärda kunders fel.

När det gäller konsumentmarknaden fortsätter racet om vilken aktör som ska bli först att lansera AR-glasögon. Förvaltaren menar att Apple oftast anges som favorit. Analyser pekar på at AR/VR-glasögon kommer släppas inom ett par år för att sedan följas upp av renodlade AR-glasögon. Apple ska nyligen blivit klara med centrala komponenter, däribland ett chip för produkten. Detta chip tyder på att AR-glasögonen kommer vara ihopkopplade med kundens iPhone.

"Självfallet är det mer önskvärt med ett par helt självständiga glasögon. Detta visar på de tekniska utmaningar som finns, men torde inte vara något som påverkar mottagandet nämnvärt. Det är nog bättre att låta en iPhone stå för datorkraften och glasögonen för design och AR-upplevelsen i ett första skede. Det är enormt spännande att se att utvecklingen går starkt framåt och att vi närmar oss en faktisk produkt", avslutar förvaltaren.

Augmented Reality Fund A, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent0,30
Index MM, förändring i procent2,63
Fond i år, förändring i procent17,26
Index i år, förändring i procent20,71

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds