2021-10-04 14:31:10

Finwire Funds

Tenoris One ökade 1,3 procent i september - hög turbulens på marknaden

Fonden Tenoris One steg 1,3 procent i september. En avkastning man är nöjd med då turbulensen på marknaden varit hög under månaden. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henric Nordin.

Inledningsvis skriver Nordin att man fått flera av de negativa trender man identifierat under sommaren bekräftade. Däremot har man samtidigt sett ett antal positiva trender, både inom råvaror och aktier.

Under september har fondens portfölj bestått av långa uppåtgående trender där man investerat i guld, S&P 500 och naturgas. Samt korta nedåtgående trender i form av exponering mot palladium, koppar och silver.

Framöver fokuserar fonden på att man den 12 oktober fyller ett år och att man för första gången kommer att kunna summera fonden rullande 12-månadersmål vilket är en avkastning på 7-12 procent till en risk (standardavvikelse) lägre än fem procent. Framöver planerar förvaltaren att rapportera standardavvikelsen i varje månadssummering.

Man håller också koll på utvecklingen av världsmarknader som präglats av en stigande oro och volatilitet den senaste månaden. Framförallt fokuserar man på den stigande inflationstakten och den kinesiska fastighetsmarknaden.

Tenoris One, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent1,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Tenoris One
mutualfunds