2021-10-08 12:24:39

Finwire Funds

AuAg Silver Bullet minskade 11,29 procent i september

Fonden AuAg Silver Bullet A minskade 11,29 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 9,45 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat 15,05 procent medan jämförelseindex minskat 17,30 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Eric Strand och Stefan Abrahamsson.

Inledningsvis lyfter förvaltarna fram den amerikanska centralbankens beslut om att avvakta med tapering då man menar att det finns för många osäkerheter gällande den globala ekonomins återhämtning just nu.

Under månaden föll silverpriset i amerikanska dollar med cirka 7 procent. Sedan början på juni i år har guldpriset fallit cirka 10 procent och silverpriset med 25 procent. Förvaltarna menar att detta inte är en ovanlig korrektion.

"Om man tror på caset och en bullmarknad för ädelmetaller så utgör i princip alla korrektioner
intressanta köplägen. Det är i dessa lägen viktigt att zooma ut och tänka tillbaka på varför man valde att investera i ädelmetaller. Vi har under denna nedgångsfas sett nettoinflöden i fonderna vilket vi är glada för. Detta visar också att ni, våra investerare, verkligen tror på caset och strategin att köpa billigt och sälja dyrt", skriver förvaltarna.

Framöver håller förvaltarna koll på utvecklingen kring den amerikanska centralbankens stödpaket och de fortsatta förhandlingarna kring skuldtaket i USA. Samtidigt menar man att trenden för gruvbolagen med inriktning mot ädelmetaller fortsätter att leverera bra resultat med stigande utdelningar, fler återköp och fortsatt ökande M&A-aktivitet. Det senaste exemplet på det är sammanslagningen mellan Agnico Eagle Mines och Kirkland Lake Gold som tillkännagavs i slutet av september.

Bland fondens större innehav hittas Pan American Silver, First Majestic Silver, Hecla Mining och Fortuna Silver Mines, som alla stod för portföljvikter på 8,0 procent i fonden.

AuAg Silver Bullet A, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-11,29
Index MM, förändring i procent-9,45
Fond 12 mån, förändring i procent-22,04
Index 12 mån, förändring i procent-17,30

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

AuAg Silver Bullet A
fundcommodities mutualfunds