2021-10-12 10:28:31

Finwire Funds

Augmented Reality Fund minskade 6,75 procent i september - lyfter fram Facebook

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 6,75 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,80 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,36 procent och är därmed sämre än index som har ökat 17,33 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaden präglades av oro under månaden kring den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande och eventuella räntehöjningar.

Inom AR-sektorn driver tech-jättarna utvecklingen och förvaltaren lyfter fram Apple men också Facebook som man menar kommer ha en nyckelroll i den framtida utvecklingen av AR.

Facebook lanserade under månaden en första version av smart glasses tillsammans med Ray-Ban. Glasögonen har flera smarta funktioner i form av att kunna ta foton och spela in videos. Förvaltaren menar att även om detta inte är AR så är det ett viktigt steg i utvecklingen mot AR-glasögon.

Vidare konstaterar förvaltaren att ungefär en femtedel av Facebooks anställda arbetar idag på Reality Labs, med utveckling av AR och VR. Även Facebooks R&D-budget har ökat markant de senaste åren.

"Tech-jättarna har historiskt sett varit duktiga på att uppfinna sig själva igen, för att kunna uppmärksamma nya marknader och hålla sina kunder nöjda. Vi menar att AR är ett naturligt sätt för Facebook att just uppdatera sitt erbjudande och gå ifrån sina rötter att vara ett företag inom social marknadsföring", skriver förvaltaren.

De största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Lumentum, ST Microelectronics och II-VI Incorporated med portföljvikter om 6,36, 5,71 respektive 4,95 procent.

Augmented Reality Fund A, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-6,75
Index MM, förändring i procent-2,80
Fond i år, förändring i procent9,36
Index i år, förändring i procent17,33

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds