2021-11-17 09:04:16

Finwire Funds

eSports Fund minskade 0,89 procent i oktober - esporten har nu troligen bottnat

Fonden eSports Fund minskade 0,89 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,89 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

"Vi menar att eSportsegmentet nu troligen bottnat och ser med förväntan fram emot livet för eSport efter corona, en tid när detta segment verkligen kan nå sin fulla potential", skriver han.

Fonden siktar på att göra investeringar i så renodlade esportbolag som möjligt. Under månaden började fonden att bygga en position i det danska bolaget Astralis. Bolaget är en professionell
eSportorgansiation som äger flera eSportlag inom bland annat League of Legends, Counter-Strike, Rainbow Six och FIFA. Bolaget genererar intäkter genom prispengar, merchandise och mediarättigheter, men framför allt genom sponsorer vilket är den viktigaste intäktskällan inte bara för Astralis, men för hela eSportsegmentet.

"Vi har tidigare varit avhållsamma kring investeringar i eSportlag då värderingarna har varit utmanande och då verksamheterna genererat stora förluster. Nu ser däremot situationen annorlunda ut. Värderingen av Astralis har gått ner väsentligt sedan börsintroduktionen i slutet av 2019", uppger Nicklasson. Värderingen är nu nere på samma nivåer som sportbolag. Risken är dock fortsatt hög även om omsättningen ökar snabbt, uppger förvaltaren.

Största innehav för fonden är MTG, Take Two Interactive och Electronic Arts med andelar om 6,07, 6,02 respektive 5,99 procent.

eSports Fund, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,89
Fond i år, förändring i procent-18,89

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds